Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tlf. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

 

Innhold

 • 1. Søknad
 • 2. Avslutning av kontrakten
 • 3. Angrerett
 • 4. Priser og betalingsbetingelser
 • 5. Leverings- og leveringsbetingelser
 • 6. Eierskap
 • 7. Ansvar for feil
 • 8. Gjeldende lov
 • 9. Rettssted
 • 10. Informasjon om online tvisteløsning

 

1) Søknad

1.1 De generelle vilkårene for Euro Hitsauspalvelu Oy (heretter "selgeren") (heretter "vilkårene") gjelder alle kontrakter som er inngått mellom selgeren og en forbruker eller et selskap (heretter "kunden") som gjelder selgerens -handelsprodukter og / eller tjenester. Dermed er anvendelse av kundens egne vilkår ekskludert, med mindre annet er avtalt.

 

1.2 I henhold til vilkårene i kontrakten er en forbruker enhver fysisk person som inngår en rettslig handling hvis formål ikke kan anses å være for det meste knyttet til personens virksomhet eller selvstendig næringsdrivende. I henhold til vilkårene i kontrakten er en gründer en fysisk person, en juridisk person eller en gruppe personer med rettsevne som, når de blir enige om en juridisk transaksjon, driver virksomhet eller selvstendig næringsdrivende.

 

2) Kontraktsinngåelse

2.1 Produktbeskrivelsene til selgerens nettbutikk forplikter ikke selgeren til å komme med bindende tilbud, men gjør det mulig for kunden å komme med et bindende tilbud.

 

2.2 Kunden kan levere et tilbud via bestillingsskjemaet i selgerens nettbutikk. Når kunden har valgt produktene og / eller tjenestene for den virtuelle handlekurven og fullført den elektroniske bestillingsprosessen, gir han et juridisk bindende kontraktstilbud for varene og / eller tjenestene i handlekurven ved å trykke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. . Kunden kan også levere et tilbud til selgeren på telefon, e-post eller faks.

 

2.3 Selgeren kan godta tilbudet innen fem dager,

 • i så fall skal han gi kunden en skriftlig eller tekstlig (faks eller e-post) ordrebekreftelse, hvis ordrebekreftelsen er avgjørende, eller
 • levere de bestilte produktene til kunden hvis levering av varene er avgjørende, eller
 • ber kunden utføre betalingen etter bestilling.

 

Hvis mer enn ett av de ovennevnte alternativene er involvert, er avtalen gyldig fra det øyeblikket den første av de ovennevnte alternativene materialiserer seg. Hvis selgeren ikke aksepterer tilbudet innen nevnte periode, betyr det at tilbudet avvises, i så fall er ikke kundens intensjonserklæring lenger bindende.

 

2.4 Perioden for aksept av avtalen begynner dagen etter datoen da kunden leverer tilbudet og slutter på den femte dagen etter datoen da tilbudet er levert.

 

2.5 Når du sender selgerens elektroniske bestillingsskjema, lagres kontraktsteksten av selgeren, og etter at bestillingen er plassert, sendes den til kunden sammen med vilkårene i kontrakten i tekstform (via e-post, faks eller brev). I tillegg er avtaleteksten lagret på selgerens nettside, der kunden kan sjekke informasjonen gratis gjennom sin passordbeskyttede kundekonto, hvis kunden har opprettet en kundekonto i selgerens nettbutikk før han sendte bestillingen. .

 

2.6 Før du bestiller via selgers bestillingsskjema, kan kunden endre informasjonen ved hjelp av de vanlige funksjonene til tastaturet og musen. I tillegg vises informasjonen som kunden har gitt før du legger inn en bindende ordre, i bestillingsvinduet, hvor kunden fremdeles kan korrigere informasjonen med de vanlige funksjonene til tastatur og mus.

 

2.7 Avtalen inngås bare på finsk.

 

2.8 Bestillingen behandles og kontaktes hovedsakelig via e-post og den automatiserte bestillingsprosessen. Kunden må sørge for at e-postadressen han oppgir under bestillingsprosessen er riktig for at e-postene som selgeren har sendt til adressen, skal mottas. Hvis spamfiltrering er aktivert, er det kundens spesielle sørg for at fra selger eller selgers autoriserte e-post fra tredjeparter kommer over. Det er kundens ansvar å kontrollere at e-posten er korrekt.

 

 

 

3) Angrerett

3.1. Forbrukere har angrerett.

 

3.2 Mer detaljert informasjon om angreretten finner du i delen om angrerett i nettbutikken.

 

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er oppgitt i selgerens produktbeskrivelser, er prisene gitt totalpriser, inkludert lovlig moms.

 

4.2 Kunden har mulighet til å velge betalingsmåte han bruker fra alternativene som selgeren tilbyr i nettbutikken.

Paytrail

Stripe

Paypal

 

4.3 Hvis betalingsmåten er avtalt Forskuddsbetaling, må betaling gjøres umiddelbart etter kontraktsinngåelse.

 

4.4 Betaling via betalingsalternativene som tilbys av PayPal gjøres av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"). I dette tilfellet gjelder PayPal-vilkårene, som du finner på https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 

 

 

 

5) Leverings- og leveringsbetingelser

5.1 Produkter vil bli sendt etter at betaling er mottatt. Leveringstiden for produktet er angitt på produktsiden.

 

5.2 Produktene vil bli levert til leveringsadressen oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Når bestilling gjøres via det elektroniske bestillingsskjemaet, gjelder leveringsadressen som er oppgitt i bestillingsskjemaet.

 

5.3 Produkter levert som godstransport skal leveres til offentlig gate nærmest leveringsadressen, med mindre annet er oppgitt i leveringsinformasjonen til selgerens nettbutikk eller med mindre annet er avtalt.

 

5.4 Hvis transportleverandøren returnerer de sendte produktene til selgeren fordi det ikke var mulig å overlate produktene til kunden, må kunden betale kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke når kunden utøver sin angrerett, eller når en situasjon utenfor kundens kontroll forhindrer mottak av bestillingen, eller når han øyeblikkelig er sperret på tidspunktet for tjenesten som leveres, med mindre selgeren har varslet service tilstrekkelig på forhånd.

 

5.5 Av logistiske årsaker er det ikke mulig å hente produktet selv.

 

6) Eierskap

Selgeren forbeholder seg retten til å eie produktet til det leverte produktet er betalt i sin helhet.

 

7) Ansvar for feil

Hvis det kjøpte produktet er mangelfullt, gjelder bestemmelsene knyttet til lovpålagt ansvar for mangler. Avvik fra dette er som følger:

 

7.1 For selskaper

 • mindre mangler er ikke grunnlag for ansvar for feil;
 • selgeren kan bestemme hvordan han skal fylle det defekte produktet;
 • For nye produkter er varigheten av ansvaret for mangler ett år fra risikoen går;
 • for brukte produkter er ansvar for mangler ekskludert;
 • ansvarsperioden starter ikke fra begynnelsen når en ekstra levering er gjort på grunn av et defekt produkt.

 

7.2 Forbrukere vil være ansvarlige for ett års ansvar for defekte produkter, fra leveringstidspunktet, med forbehold om begrensningene angitt i de følgende avsnittene.

 

7.3. Ovennevnte ansvarsbegrensninger og reduksjoner i erstatningsansvar for feil gjelder ikke

 • produkter som har blitt brukt til sitt tiltenkte formål i strukturer og som har fått dem til å være defekte.
 • skade på menneskeliv, kropp eller helse forårsaket av uaktsomhet eller forsettlig misbruk av selgeren eller uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra den juridiske representanten eller arbeidstakeren,
 • andre skader som følge av uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra selgeren eller uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra den juridiske representanten eller assistenten, og
 • i tilfeller der selgeren har villedet mangelen.

7.4 Kunden blir bedt om å sjekke det leverte produktet for åpenbare transportskader og varsle transporttjenesten og kontakte selgeren. Manglende overholdelse av dette vil ikke ha noen innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige ansvar for feil.

 

8) Gjeldende lov

Alle juridiske forhold mellom partene er underlagt lovene i Finland, unntatt lovene om produkter som beveger seg i internasjonal handel. Dette lovvalget gjelder kun for forbrukeren i den grad loven i den staten der forbrukeren har sitt viktigste bosted ikke trekker tilbake beskyttelsen.

 

9) Rettssted

Hvis kunden er et selskap, en person underlagt offentlig lovgivning eller et offentlig lovlig organ med bosted på Finlands territorium, skal jurisdiksjonen for alle tvister basert på denne avtalen utelukkende være selgerens jurisdiksjon. Hvis kundens hjemsted er utenfor Finlands territorium, skal stedet for alle tvister basert på denne avtalen kun være selgerens sted, når avtalen eller kravene i avtalen kan brukes på kundens profesjonelle eller forretningsaktiviteter. Imidlertid har selgeren i de ovennevnte situasjonene rett til å anke sak i retten til kundens bosted.

 

 

 

10) Informasjon om online tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en online portal for informasjon om online tvisteløsning: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nettstedet tillater avgjørelse utenfor domstol av tvister knyttet til e-handel og tjenestekontrakter som involverer forbrukeren.