Tervetuloa hitsauspalvelu.fi sivustolle. Täälä ilmotetuissa verkkokaupan hinnoissa on mukana alv.24% . Tilausten toimitukset tapahtuvat Postin tai Matkahuollon kautta. Maksutapoina löytyy Paypal sekä Klarnan ja Paytrailin maksutavat. Tilausten mukana tulee aina lähetyslista ja kirjanpitoon sopiva tosite jossa on alv. eriteltynä. Ilmaisen toimituksen raja on 120€.

Sopimus ehdot

Yleiset sopimusehdot

 

Sisältö

 • 1. Soveltaminen
 • 2. Sopimuksen teko
 • 3. Peruutusoikeus
 • 4. Hinnat ja maksuehdot
 • 5. Toimitus ja toimitusehdot
 • 6. Omistusoikeus
 • 7. Virhevastuu
 • 8. Sovellettava laki
 • 9. Oikeuspaikka
 • 10. Tietoa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

 

1) Soveltaminen

1.1 Yrityksen Euro Hitsauspalvelu Oy (jäljempänä "myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”sopimusehdot”) sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka solmitaan myyjän ja kuluttajan tai yrityksen (jäljempänä "asiakas") välillä, ja jotka liittyvät myyjän verkkokaupan tuotteisiin ja/tai palveluihin. Täten asiakkaan omien ehtojen soveltaminen on suljettu pois, ellei toisin sovita.

 

1.2 Sopimusehtojen mukaan kuluttaja on jokainen luonnollinen henkilö, joka solmii oikeustoimen, jonka tarkoituksen ei valtaosiltaan voida katsoa liittyvän henkilön liiketoimintaan tai itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. Sopimusehtojen mukaan yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtymä, joka sopiessaan oikeustoimesta harjoittaa liiketoimintaa tai itsenäistä ammattitoimintaa.

 

2) Sopimuksen teko

2.1 Myyjän verkkokaupan tuotekuvaukset eivät velvoita myyjää sitoviin tarjouksiin, vaan mahdollistavat asiakkaalle sitovan tarjouksen tekemisen.

 

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen myyjän verkkokaupassa olevan tilauslomakkeen kautta. Kun asiakas on valinnut tuotteet ja/tai palvelut virtuaaliseen ostoskoriin ja suorittanut elektronisen tilausprosessin, tekee hän tilausprosessin päättävää nappulaa painamalla oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen, joka koskee ostoskorissa olevia tavaroita ja/tai palveluita. Asiakas voi jättää tarjouksen myyjälle myös puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla.

 

2.3 Myyjä voi viiden päivän sisällä hyväksyä tarjouksen,

 • jolloin hän antaa asiakkaalle kirjallisen tai tekstimuotoisen (faksi tai sähköposti) tilausvahvistuksen, mikäli tilausvahvistuksella on ratkaiseva merkitys, tai
 • toimittaa tilatut tuotteet asiakkaalle, mikäli tavaroiden toimituksella on ratkaiseva merkitys, tai
 • pyytää asiakasta suorittamaan maksun tilauksen jälkeen.

 

Mikäli useampi edellä mainituista vaihtoehdoista tulee kysymykseen, on sopimus voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäinen edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu. Mikäli myyjä ei hyväksy tarjousta aiemmin mainitun ajanjakson sisällä, tarkoittaa se tarjouksen hylkäämistä, jolloin asiakkaan tahdonilmaus ei ole enää sitova.

 

2.4 Sopimuksen hyväksymisen määräaika alkaa päivä sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt tarjouksensa, ja päättyy viidennen, tarjouksen lähetystä seuranneen päivän jälkeen.

 

2.5 Myyjän elektronisen tilauslomakkeen lähetyksen yhteydessä sopimusteksti tallennetaan myyjän toimesta ja lähetetään tilauksen annon  jälkeen asiakkaalle sopimusehtojen kera tekstimuodossa (sähköpostilla, faksilla tai kirjeitse). Lisäksi sopimusteksti tallennetaan myyjän internetsivuille, josta asiakas voi tarkistaa tietonsa maksuttomasti salasanalla suojatun asiakastilinsä kautta, mikäli asiakas on ennen tilauksensa lähetystä luonut asiakastilin myyjän verkkokaupassa.

 

2.6 Ennen tilauksen jättöä myyjän tilauslomakkeen kautta asiakas voi muuttaa tietojaan näppäimistön ja hiiren normaaleilla toiminnoilla. Tämän lisäksi ennen sitovan tilauksen jättämistä asiakkaan antamat tiedot näytetään tilausikkunassa, jossa asiakas voi vielä korjata tietojaan näppäimistön ja hiiren normaaleilla toiminnoilla.

 

2.7 Sopimus solmitaan ainoastaan suomen kielellä.

 

2.8 Tilauksen kulku ja yhteydenotto tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin ja automatisoidun tilausprosessin kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausprosessin aikana ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikein, jotta myyjän osoitteeseen lähettämät sähköpostit tulevat perille. Jos roskapostin suodatus on käytössä, on asiakkaan erityisesti varmistettava, että myyjän tai myyjän valtuuttaman kolmannen osapuolen lähettämät sähköpostit tulevat perille. Sähköpostin oikeellisuuden tarkistaminen on asiakkaan vastuulla.

 

 

 

3) Peruutusoikeus

3.1. Kuluttajilla on peruutusoikeus.

 

3.2 Tarkempaa tietoa peruutusoikeudesta löytyy verkkokaupan kohdasta Peruutusoikeus.

 

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Mikäli myyjän tuotekuvauksissa ei ole muuta mainittu, annetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lainmukaisen arvonlisäveron .

 

4.2 Asiakkaalla on mahdollisuus valita käyttämänsä maksutapa myyjän verkkokaupassa tarjoamista vaihtoehdoista.

 

Stripe

Paypal

 

4.3 Mikäli maksutavaksi on sovittu etukäteismaksu, maksu tulee suorittaa heti sopimuksen solmimisen jälkeen.

 

4.4 Maksu PayPalin tarjoamien maksuvaihtoehtojen kautta tapahtuu maksupalvelutarjoaja PayPal (Eurooppa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta. Tällöin pätevät PayPalin käyttöehdot, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 

 

 

 

5) Toimitus ja toimitusehdot

5.1 Tuotteet lähetetään sen jälkeen, kun maksu on saapunut perille. Tuotteen toimitusaika ilmoitetaan tuotesivulla.

 

5.2 Tuotteiden toimitus tapahtuu asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, mikäli muuta ei ole sovittu. Kun tilaus tehdään elektronisen tilauslomakkeen kautta, pätee tilauslomakkeessa ilmoitettu toimitusosoite.

 

5.3 Rahtikuljetuksena toimitettavien tuotteiden luovutus tapahtuu toimitusosoitetta lähimpänä olevalle yleiselle kadulle, mikäli myyjän verkkokaupan toimitustiedoissa ei ole muuta mainittu tai kun muuta ei ole sovittu.

 

5.4 Mikäli kuljetuksen toimittaja palauttaa lähetetyt tuotteet takaisin myyjälle, koska tuotteiden jättö asiakkaalle ei ollut mahdollista, on asiakkaan maksettava epäonnistuneen lähetyksen kustannukset. Tämä ei päde silloin, kun asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, tai kun asiakkaasta johtumaton asiantila estää tilauksen vastaanottamisen, tai kun hän tarjotun palvelun hetkellä on hetkellisesti estynyt, paitsi jos myyjä on ilmoittanut palvelusta riittävän aikaisin etukäteen.

 

5.5 Tuotteen noutaminen itse ei ole logistisista syistä mahdollista.

 

6) Omistusoikeus

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden tuotteeseen kunnes toimitettu tuote on kokonaan maksettu.

 

7) Virhevastuu

Mikäli ostettu tuote on puutteellinen, sovelletaan lakisääteiseen virhevastuuseen liittyviä säännöksiä. Tästä poiketaan seuraavasti:

 

7.1 Yrityksille

 • vähäinen puute ei ole peruste virhevastuuvaatimuksille;
 • myyjä voi päättää, miten puutteellinen tuote täydennetään;
 • uusien tuotteiden kohdalla virhevastuun kesto on yksi vuosi riskin siirtymisen hetkestä;
 • käytettyjen tuotteiden kohdalla virhevastuuvaatimukset ovat poissuljettuja;
 • vastuuaika ei ala alusta, kun tuotteen puutteellisuuden takia suoritetaan ylimääräinen toimitus.

 

7.2 Kuluttajille pätee käytettyjen tuotteiden kohdalla yhden vuoden virhevastuuaika, ja se alkaa tuotteen luovutushetkestä, seuraavissa kohdissa mainituin rajoituksin.

 

7.3. Edellä mainitut vastuurajoitukset ja virhevastuuajan lyhennykset eivät päde

 • tuotteille, joita on käytetty niiden käyttötarkoituksen vastaisesti rakenteisiin ja ovat aiheuttaneet näiden puutteellisuuden.
 • ihmiselämälle, keholle tai terveydelle aiheutuneisiin vaurioihin, jotka johtuvat myyjän huolimattomuudesta tai tahallisesta velvoitteiden laiminlyönnistä tai laillisen edustajan tai työntekijän huolimattomuudesta tai tahallisesta velvoitteiden laiminlyönnistä,
 • muihin vaurioihin, jotka perustuvat myyjän huolimattomuudesta tai tahallisesta velvoitteiden laiminlyönnistä tai laillisen edustajan tai avustajan huolimattomuudesta tai tahallisesta velvoitteiden laiminlyönnistä, sekä
 • tapauksissa, joissa myyjä on harhaanjohtavasti vaiennut puutteesta.

7.4 Asiakasta häntä pyydetään tarkistamaan toimitettu tuote selvien kuljetusvaurioiden varalta ja ilmoittamaan niistä kuljetuspalvelulle sekä ottamaan yhteyttä myyjään. Mikäli asiakas ei noudata tätä, ei sillä ole mitään vaikutusta hänen lakisääteiseen tai sopimukselliseen virhevastuuoikeuteensa.

 

8) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolien välisiin oikeudellisiin suhteisiin pätee Suomen lait poissuljettuna lait kansainvälisessä kaupassa liikkuvista tuotteista. Kuluttajaa tämä lakivalinta koskee vain siinä määrin, että kuluttajan pääasiallisena oleskelupaikkana olevan valtion laki ei peruuta myönnettyä suojaa.

 

9) Oikeuspaikka

Jos asiakas on yritys, julkisoikeudellinen henkilö tai julkisoikeudellinen taho, jonka kotipaikka on Suomen alueella, on kaikkien tähän sopimukseen perustuvien riita-asioiden oikeuspaikka yksinomaan myyjän oikeuspaikka. Mikäli asiakkaan kotipaikka on Suomen  alueen ulkopuolella, on kaikkien tähän sopimukseen perustuvien riitojen oikeuspaikka yksinomaan myyjän oikeuspaikka, kun sopimus tai sopimuksen vaatimukset voidaan kohdentaa asiakkaan ammatilliseen toimintaan tai yritystoimintaa. Myyjällä on kuitenkin edellä mainituissa tilanteissa oikeus nostaa kanne asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

 

 

 

10) Tietoa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

Euroopan komissio tarjoaa internetissä portaalin, josta löytyy tietoa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Sivuston kautta voi hakea internetkauppaan ja -palvelusopimuksiin liittyville riita-asioille, joissa osallisena on kuluttaja, tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua.

Suomi