Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tel. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Instruktioner för användning av svetsskydd WB10-50 och WB50-150

 

 

Instruktioner:

1. Välj en tätning från valet av 4 stycken tätning av rätt storlek och fäst dem i skyddskammaren.

2. Välj vilka två handhål du vill använda vid svetsning och täck över 3. hålet med det medföljande polykarponatglaset eller vik läderhylsan så att vinden inte stör svetsningen.

3. Placera kammaren runt röret och lås spärren.

4. Vrid kammaren något för att placera tätningarna väl runt röret. Speciellt i nya tätningar är det en bra idé att använda ett smörjmedel som Glidex avloppsrörsmörjningsspray eller ett rör. Nya tätningar kräver lite sedimentering och annars kommer kammaren att rotera mer känsligt om tätningarna glider.

5. När kammaren är väl runt röret och lämpliga handhål finns tillgängliga kan du placera kolvens insida från öppningen på handen som du håller i kolven.

6. Ta tråden i ena handen och för in händerna i ärmhålen. Se till att läderhylsorna är förseglade runt handlederna och att det finns utrymme för rörelse.

7. Nu kan du börja svetsa. Svetsa så långt du kan, vrid sedan svetsskärmen och fortsätt svetsa etc. etc.

8. Använd inte en svetsskärm för att svetsa mekaniskt roterande rör, för om kammaren av någon anledning fastnar i det roterande röret och du inte kan stoppa det eller dra ut händerna ur kammaren kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. Åtminstone i en sådan situation måste det finnas en annan person som övervakar som kommer att stoppa rotatorn om något går fel.

svenska