Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tel. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Återhämtning

 

 

Rätt till annullering och avbokningsformulär

 Konsumenten har ångerrätt enligt följande villkor. I detta sammanhang avser en konsument varje fysisk person som genomför en transaktion utan att behöva hantera sitt yrke, oavsett om det är oberoende eller inte.

 

  1. Rätt till avbeställning

Ångerrätt

 

Beställningen kan annulleras inom 30 dagar utan att ange orsaken till annulleringen.

 

Annulleringsperioden är 30 dagar från det datum då kunden eller en auktoriserad tredje part än transportören mottog varorna.

 

För att annulleringsrätten ska vara giltig måste kunden göra ett entydigt meddelande till EHP-försäljning (Euro Hitsauspalvelu Oy, Tarhurintie 14 34130 Ylinen, e-post: ehpselling@hitsauspalvelu.fi) om att han vill avbryta transaktionen. Detta kan göras via brev eller e-post. Modellformuläret nedan kan användas, men det är inte obligatoriskt.

 

För att säkerställa ångerrätten räcker det för kunden att skicka ett meddelande om utövandet av ångerrätten innan avbokningsperioden löper ut.

 

Konsekvenser av avbokning

När en kund annullerar en beställning returnerar EHP-försäljning produktens pris till kunden. Betalningar återbetalas senast 14 dagar efter att EHP-försäljning har mottagit annulleringsmeddelandet. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som betalningen, om inte annat överenskommits. EHP-försäljning kan vägra återbetalning tills varorna har returnerats.

 

Varorna måste returneras omedelbart eller senast inom 14 dagar efter anmälan om annullering. Du kan få instruktioner om hur du gör en retur från vår kundtjänst (ehpselling@hitsauspalvelu.fi).

 

 

Kunden är ansvarig för eventuell minskning av varornas värde endast om det vid testning av varornas skick, egenskaper och funktion konstateras att försämringen beror på felaktig hantering.

 

Generella instruktioner

Undvik att smutsa och skada föremålet. Lämna tillbaka den i originalförpackningen, om möjligt, och alla tillbehör och förpackningsmaterial med den. Om originalförpackningen inte finns, se till att förpackningen skyddar varorna från skador under transporten.

 

  1. Avbokningsformulär

Du kan använda den här mallen för att avsluta prenumerationen:

 

Adress:

Euro Hitsauspalvelu Oy

Tarhurintie 14

34130 Ylinen

Finland

E-post: marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

 

 

 

Jag slutar härmed ett avtal med Peru för köp av följande objekt:

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

Beställt (datum) (*) ____________ / mottaget (datum) (*) __________________

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

Abonnentens namn / företag

 

 

 

________________________________________________________

 

Kundadress

 

 

 

________________________________________________________

 

Kundens signatur (endast om anmälan görs på papper)

 

 

 

_________________________

 

Datum

 

BEKRÄFTA DIN INTRESSE NU!

Skicka mig regelbundet personlig information om dina produkter och erbjudanden via e-post.

 

Min e-postadress

Logga in

Registreringen sker i enlighet med vår integritetspolicy.

 

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.