Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tel. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Patent och licenser

Ett internationellt PCT-patent PCT / FI2020 / 050545 har tillämpats för dessa svetsskyddslösningar. 

Om du är intresserad av att ta över de exklusiva rättigheterna i ditt eget område för dessa svetsskyddslösningar. Du kan kontakta oss via e-post så skickar vi ett erbjudande om licensvillkoren, samt information om aktuella modeller och modeller och vad du ska tillhandahålla med licensavtalet nu och när patentfallet fortskrider. Patenten ger ensamrätt till kommersiell användning, tillverkning och försäljning.

Kontakter: marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

svenska