Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tel. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Integritet

Integritet

Sekretess och dataskydd

Vi uppskattar ditt besök på vår hemsida och tackar dig för ditt intresse för vårt företag, våra produkter och vår webbplats.

1) Insamling av personlig information

Följande information samlas in från kunder för att beställningen ska kunna levereras framgångsrikt:

För-och efternamn

E-postadress

postadress

Telefonnummer

Information om tidigare beställningar (om kunden skapar ett kundkonto)

2) Behandling av personuppgifter

I princip kan du besöka vår webbplats utan att samla in personlig information om dig. Personuppgifter samlas bara in om syftet är att ingå ett avtal eller öppna ett kundkonto. Utan ditt uttryckliga samtycke kommer denna information att användas för att ingå avtal och behandla dina förfrågningar. När avtalet har slutförts lagras dina uppgifter med hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder och kommer att förstöras i slutet av dessa perioder.

3) Utlämnande av personuppgifter

3.1 De personuppgifter som vi samlar in för att fullgöra avtalet kommer att lämnas ut, i den utsträckning som är nödvändigt för leveransen, till den part som levererar leveransen.